19NxsejXNu΍R

jqVD

`[Et

        jqV 19Nx@sNu΍R
` [ EBO HcX
ro
ѥ U
EBO ~ ~ PQs S
iR|Qj iQ|Rj iQ|Rj
HcXro ~ Q1s Q
iQ|Rj iR|Qj iR|Qj
`[Et ~ Q1s D
iR|Qj iQ|Rj iR|Qj
U ~ ~ 1Qs R
iR|Qj iQ|Rj iQ|Rj